Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2019

impatient
19:59
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatobecontinued tobecontinued
impatient
19:58
0582 c10f 500
impatient
19:58
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viatobecontinued tobecontinued
impatient
19:40
impatient
19:35
impatient
19:35
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viatobecontinued tobecontinued
impatient
19:34
6765 c050 500
19:34
6833 755d 500

unearthedviews:

INDONESIA. Bali.  
Rice field terraces in the central mountain area of Bali.
© HARRY GRUYAERT/MAGNUM PHOTOS

Reposted fromerial erial viatobecontinued tobecontinued
impatient
19:34
9931 b3dc
Reposted fromhagis hagis viatobecontinued tobecontinued
impatient
19:31
0752 6203 500
Reposted frompunisher punisher viahaber haber
impatient
19:30
4131 670b
Reposted fromEtnigos Etnigos viahaber haber
impatient
19:30
3859 7c17 500
Reposted fromgrobson grobson viahaber haber
impatient
19:29
2983 0ea0 500
Reposted frommangoe mangoe viahaber haber
impatient
19:28
4580 9e82 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahaber haber
impatient
19:28
3382 7e05 500
Reposted fromZircon Zircon viahaber haber
impatient
19:28
2427 d055
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viahaber haber
impatient
19:27
1381 00ee
Reposted fromtichga tichga viahaber haber
impatient
19:26
9897 3249
Reposted fromzciach zciach viahaber haber
impatient
19:26
7228 7cbc 500
Reposted fromslodziak slodziak via100suns 100suns
impatient
19:26
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl