Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

impatient
21:40
6029 d878
Reposted fromwhatyouneed whatyouneed viajethra jethra
impatient
21:35
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viashesarebel shesarebel
impatient
21:34
0998 6624
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakrainakredek krainakredek
impatient
17:57
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viacannellle cannellle
15:38
2122 1889
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
impatient
15:31
3456 5c42
Reposted fromrisky risky vianoti noti
impatient
15:22
2585 e3e7 500
Reposted frombotanyplay botanyplay viatobecontinued tobecontinued
impatient
15:18
8660 e66a
impatient
15:16
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viamefir mefir
impatient
15:16
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viamefir mefir

July 10 2015

impatient
20:48
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viawasteland wasteland
impatient
20:48
6210 74a7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasaycheese saycheese
impatient
20:45
9320 37c9 500
Reposted frommagiazupy magiazupy viasilentsoul silentsoul
impatient
20:45
5443 11b3
Reposted fromsaiwala saiwala viakatt katt
impatient
20:45
0719 c9d2
Reposted fromiamstrong iamstrong viawasteland wasteland
impatient
20:44
7023 ca72 500
Reposted fromevvelinus91 evvelinus91
impatient
20:43
7024 e558
impatient
20:43
2195 7491
Reposted fromretro-girl retro-girl viabelieve17 believe17
impatient
20:18
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
impatient
20:17
Kiedy kobieta z plemienia Ubuntu dowiaduje się, że jest w ciąży, idzie do lasu wraz z innymi kobietami, aby tam wspólnie modlić się i medytować do czasu, aż odkryją "Pieśń Dziecka". Wiedzą, że każda dusza ma swoją własną wibrację, która wyraża swoją wyjątkowość i cel. Kobiety odnajdują tę pieśń i śpiewają ją.
Potem wracają do swego plemienia i uczą ją innych.

Kiedy rodzi się dziecko, cała społeczność znów zbiera się razem i śpiewa ową pieśń. Kiedy dziecko rozpoczyna naukę, wioska znów się jednoczy i śpiewa jego pieśń. Gdy dziecko staje się dorosłym, wszyscy znów wspólnie się spotykają i ją śpiewają. W dniu zawarcia małżeństwa, młody człowiek ponownie słyszy swoją pieśń. A gdy nadchodzi dzień jego odejścia z tego świata, rodzina i przyjaciele zbierają się przy nim - jak w dniu jego urodzin - i śpiewają jego pieśń, towarzysząc mu w ostatniej podróży.

W tym afrykańskim plemieniu jest jeszcze inna okazja, kiedy śpiewa się ową pieśń: jeśli jakaś osoba popełniła przestępstwo lub naruszyła społeczną normę, zabierana jest na środek wioski, a cała wioska tworzy wokół niej okrąg i... śpiewa jej pieśń. Plemię wie, że korygując czyjeś antyspołeczne zachowanie nie powinno się karać, lecz okazać miłość i przypomnieć o prawdziwej tożsamości tej osoby.

Kiedy odkryjesz swoją własną pieśń, ustanie w Tobie chęć krzywdzenia kogokolwiek. Twoi przyjaciele znają "Twoją Pieśń" i śpiewają Ci ją, kiedy Ty o niej zapominasz. Ci, którzy Cię kochają, nie dadzą się zwieść ani błędom, które popełniłeś, ani ciemną stroną swojego ja, którą pokazujesz innym. Pamiętają o Twoim pięknie, kiedy Ty czujesz się brzydkim, o tym, że tworzysz całość, kiedy jesteś w rozsypce, o Twojej niewinności, kiedy czujesz się winnym, oraz o celu Twojego życia, gdy czujesz się zagubionym.
— Tolba Phanem, afrykański poeta
Reposted fromeldrianne eldrianne viarainbowarrior rainbowarrior
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl