Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2018

impatient
20:44
8881 6275
Reposted fromlaters laters viaslowostwor slowostwor
impatient
19:51
Reposted fromshakeme shakeme viacover-my-eyes cover-my-eyes
impatient
19:39
impatient
19:39
7830 83c5 500
Reposted fromhagis hagis viatobecontinued tobecontinued
impatient
18:58
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viapyotrus pyotrus
impatient
18:58
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viausual usual
impatient
18:58
6411 b487
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viausual usual
impatient
18:58
7725 8db9 500

March 29 2018

impatient
19:57
0661 b656 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaCut Cut
impatient
19:55
1663 e152 500
lawful evil
Reposted frommachinae machinae viahaber haber
impatient
19:51
0065 b774 500
impatient
19:50
8042 1097
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
impatient
19:50
9517 72d7 500
Reposted fromstroschek stroschek viahaber haber
impatient
19:42
7372 bcff 500
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued
impatient
19:41
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
impatient
19:40

Przez większą część mojego życia oczekiwałem, że wszystko co robię będzie doskonałe. Że ogarnę wszystko. Że jestem perfekcyjną maszyną stworzoną do tego, aby dać ze wszystkim radę i nikogo nie zawieść.

Nasze życie ma przypominać smartfony. Mamy przełączać się błyskawicznie między aplikacjami (dom, praca, kariera, sukces, impreza, sport, doskonały seks) i nie zwalniać. Nie wieszać się. Nie mieć żadnych lagów. Umieszczać zdjęcia na Fejsie z każdego etapu. 

(...) 

Tyle, że ja zmieniając kolejne aplikacje, czasami już nie wytrzymywałem. I nity ze zbroi mi puszczały, a para buchała mi przez hełm. Bo wymagałem od siebie coraz większej szybkości reakcji.

Niby, każdy kuma, że nikt nie jest doskonały. I nikt nie ogarnie wszystkiego. Ale, to by była porażka, prawda? Więc kiedy ktoś się ciebie pyta, co u ciebie jedyne co masz ochotę odpowiedzieć to: jestem zmęczony.

https://pokolenieikea.com/2018/03/25/dlaczego-wszystko-cie-wkurwia/
impatient
19:34
1892 b0a8 500
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viahaber haber
impatient
19:34
19:32
2846 ec7c 500
19:32
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl