Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

18:36
4160 1e8c
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viagreens greens
impatient
18:35
impatient
18:35
impatient
18:35
4095 3b56 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
impatient
18:34
6033 3f59
:D
impatient
18:32
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
impatient
18:32
Pamiętaj, że jedynym głupim pytaniem jest to, które chciałeś zadać, ale tego nie zrobiłeś.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
impatient
18:31
3225 7174
Reposted fromsonylein sonylein viatobecontinued tobecontinued
impatient
18:31
1351 800f
impatient
18:30
5896 9a09 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viahaber haber
impatient
18:30
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via100suns 100suns
impatient
18:29
8991 e574 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viahaber haber
impatient
18:28
impatient
18:27
3141 4875 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
impatient
18:26
impatient
18:26
6284 c9c1
Reposted fromneon neon viafirewalkwithme firewalkwithme
impatient
18:25
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viakudi kudi
impatient
18:25
7918 7ca6 500
Reposted fromsobol sobol viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
impatient
18:25
impatient
18:24
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl